Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČLENSKÁ SCHŮZE duben 2012 (zápis)

22. 4. 2013

Zápis členské schůze ze dne 22.4.2013

1. Zahájení - předseda klubu P.Smelík

2. Seznámení s činností od prosince 2012 do března 2013.

-úspěšně proběhlo doplacení čl.příspěvků
-vilijovka
-volby nového výboru
-první shůze výboru
-účast předsedy na svazové konferenci-pojištění pro potápěče u VZP!
-druhá schůze výboru

Bylo dohodnuto oživení webových stránek.
S hospodařením seznámila H.Saranová,navrženo zvýšení příspěvku do klubu o 300Kč na  provoz web. stránek,režijní výdaje,akce klubu-členové zašlou na účet klubu.Navržena výše  dispoz.práva výboru - 200 000,- Kč

3. Aktualizace údajů a kvalifikací-provedli členové.

4. Svazová dotace-možnost čerpání podmiňuje včasné placení příspěvku svazu,splněno a   zároveň byla napsaná žádost příspěvek na úhradu pronájmu bazénu.

5. Navrženo a projednáno rozšíření výboru.
Navržení souhlasili- R.Topiarz, R.Dubiela, B.Sarkozyiová

6. Stanovy-seznámení, odsouhlašené vzorové stanovy.

7. Přijetí nových členů.
M.Bílek, S.Bílková,K.Grochol, P.Stašík, P.Bláha, A.Phancková

8. Program akcí-dělíme akce na klubové a otevřené.
-vaječina 17.5., noční přechod Beskyd , školení resuscitace, výšlap na Rozsutec, safari loď, Dahab párty- foto,filmy z cest členů v průběhu roku, Svatováclavský Sahan , lokální potápění v ČR,PL,Vltava,bazén.

9. Diskuze

-vaječina,bude roseslána pozvánka
-přechod Beskyd- Basia Sembolová připraví návrh tras různých délek
-Rozsutec -  promyslí Zdeněk Výtisk
-safari loď termín 13.7.-Petr Paszek
-Dahab párty - zajištěn termín v Hájence 30.8
-Svatováclavský Dahab -24.9. na 1 týden,2 týdny ,10 dnů
-vilijovka-začátek prosince
-lokální potápění-zájem je-kdy a kde navrhne nějaký potápěč,jinak určí výbor
- změna mailové adresy – bude po realizaci všem oznámena

10. Hlasování.

Proběhlo hlasování o rozšíření výboru,o volbě kontr.orgánu,nových členech, členských  příspěvcích,stanovách,o výši dispozičního práva výboru do částky 200 000Kč,o příštích akcích.

11. Závěr